Orddeling av scaphocephaly

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scaphocephaly? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scapho-cephaly

Synonym av scaphocephaly:

noun deformity, malformation, misshapenness, birth defect, congenital anomaly, congenital defect, congenital disorder, congenital abnormality

Siste orddelinger av dette språket