Orddeling av scarcity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scarcity? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scarci-ty

Definisjon av scarcity:

1.
A small and inadequate amount

Synonym av scarcity:

noun scarceness, insufficiency, inadequacy, deficiency

Siste orddelinger av dette språket