Orddeling av scarlatina

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scarlatina? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

scar-lati-na

Synonym av scarlatina:

nounscarlet fever, contagious disease, contagion

Siste orddelinger av dette språket