Orddeling av scarp

Prøver du å orddele scarp? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

scarp

Definisjon av scarp:

1.
A long steep slope or cliff at the edge of a plateau or ridge
Usually formed by erosion
2.
A steep artificial slope in front of a fortification

Synonym av scarp:

noun escarpment, slope, incline, side
noun escarpment, escarp, protective embankment, fortification, munition

Siste orddelinger av dette språket