Orddeling av scatology

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scatology? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

scat-ol-ogy

Synonym av scatology:

noun obscenity, vulgarism, dirty word
nounchemical analysis, qualitative analysis

Siste orddelinger av dette språket