Orddeling av scenario

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scenario? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sce-nario

Definisjon av scenario:

1.
An outline or synopsis of a play (or, by extension, of a literary work)
2.
A setting for a work of art or literature
The scenario is France during the Reign of Terror
3.
A postulated sequence of possible events
Planners developed several scenarios in case of an attack

Synonym av scenario:

noun script, book, playscript
noun setting, scene
noun premise, premiss, assumption

Siste orddelinger av dette språket