Orddeling av scenarist

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scenarist? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sce-nar-ist

Synonym av scenarist:

noun writer, author

Siste orddelinger av dette språket