Orddeling av sceptical

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sceptical? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

scep-ti-cal

Synonym av sceptical:

adj doubting, questioning, skeptical, distrustful
adj disbelieving, skeptical, unbelieving, incredulous

Siste orddelinger av dette språket