Orddeling av schematisation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet schematisation? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

schema-ti-sa-tion

Synonym av schematisation:

noun schematization, diagramming, representation
noun schematization, reduction, simplification

Siste orddelinger av dette språket