Orddeling av schematise

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet schematise? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

schema-tise

Synonym av schematise:

verb schematize, change, alter, modify

Siste orddelinger av dette språket