Orddeling av schematize

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet schematize? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

schema-tize

Synonym av schematize:

verbcreate by mental act, create mentally
verb schematise, change, alter, modify

Siste orddelinger av dette språket