Orddeling av schismatic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet schismatic? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

schis-mat-ic

Synonym av schismatic:

adj schismatical, division

Siste orddelinger av dette språket