Orddeling av schizocarp

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet schizocarp? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

schizo-carp

Synonym av schizocarp:

noun fruit

Siste orddelinger av dette språket