Orddeling av schizophrenia

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet schizophrenia? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

schiz-o-phre-nia

Definisjon av schizophrenia:

1.
Any of several psychotic disorders characterized by distortions of reality and disturbances of thought and language and withdrawal from social contact

Synonym av schizophrenia:

nounschizophrenic disorder, schizophrenic psychosis, dementia praecox, psychosis

Siste orddelinger av dette språket