Orddeling av schizophrenic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet schizophrenic? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

schiz-o-phrenic

Definisjon av schizophrenic:

1.
Someone who is afflicted with schizophrenia
2.
Suffering from some form of schizophrenia
Schizophrenic patients
3.
Of or relating to or characteristic of schizophrenia

Synonym av schizophrenic:

adj insane
adj schizoid, psychosis
adj hebephrenic, insane
noun psychotic, psychotic person, psycho

Siste orddelinger av dette språket