Orddeling av schlep

Prøver du å orddele schlep? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

schlep

Definisjon av schlep:

1.
(Yiddish) an awkward and stupid person
2.
A tedious or difficult journey
3.
Pull along heavily, like a heavy load against a resistance
Can you shlep this bag of potatoes upstairs? She pulled along a large trunk

Synonym av schlep:

verb shlep, pull along, drag

Siste orddelinger av dette språket