Orddeling av schmooze

Prøver du å orddele schmooze? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

schmooze

Definisjon av schmooze:

1.
An informal conversation
2.
Talk idly or casually and in a friendly way

Synonym av schmooze:

noun chat, confab, confabulation, schmoose, conversation
verb shmooze, shmoose, schmoose, jawbone, chew the fat, shoot the breeze, chat, confabulate, confab, chitchat, chatter, chaffer, natter, gossip, jaw, claver, visit

Siste orddelinger av dette språket