Orddeling av scholar

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scholar? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

schol-ar

Definisjon av scholar:

1.
A learned person (especially in the humanities)
Someone who by long study has gained mastery in one or more disciplines
2.
Someone (especially a child) who learns (as from a teacher) or takes up knowledge or beliefs
3.
A student who holds a scholarship

Synonym av scholar:

nounscholarly person, student, intellectual, intellect
noun learner, assimilator, person, individual, someone, somebody, mortal, human, soul
noun student, pupil, educatee

Siste orddelinger av dette språket