Orddeling av scholarship

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scholarship? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

schol-ar-ship

Definisjon av scholarship:

1.
Financial aid provided to a student on the basis of academic merit
2.
Profound scholarly knowledge

Synonym av scholarship:

noun aid, economic aid, prize, award
noun eruditeness, erudition, learnedness, learning, encyclopedism, encyclopaedism, education

Siste orddelinger av dette språket