Orddeling av scholastic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scholastic? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scholas-tic

Definisjon av scholastic:

1.
A person who pays more attention to formal rules and book learning than they merit
2.
A Scholastic philosopher or theologian
3.
Of or relating to schools
Scholastic year
4.
Of or relating to the philosophical doctrine of scholasticism
Scholastic philosophy

Synonym av scholastic:

adjeducational institution
adjphilosophical doctrine, philosophical theory
noun pedant, bookworm, scholar, scholarly person, student
noun Scholastic, philosopher

Siste orddelinger av dette språket