Orddeling av scholasticism

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scholasticism? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

scholas-ti-cism

Synonym av scholasticism:

noun Scholasticism, philosophical doctrine, philosophical theory
noun academicism, academism, traditionalism, traditionality

Siste orddelinger av dette språket