Orddeling av schoolmaster

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet schoolmaster? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

school-mas-ter

Synonym av schoolmaster:

noun headmaster, master, principal, school principal, head teacher, head
noun educator, pedagogue
nounLutjanus apodus, snapper

Siste orddelinger av dette språket