Orddeling av scintigram

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scintigram? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scinti-gram

Siste orddelinger av dette språket