Orddeling av scintillation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scintillation? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

scin-til-la-tion

Definisjon av scintillation:

1.
(physics) a flash of light that is produced in a phosphor when it absorbs a photon or ionizing particle
2.
A rapid change in brightness
A brief spark or flash
3.
A brilliant display of wit
4.
The quality of shining with a bright reflected light
5.
The twinkling of the stars caused when changes in the density of the earth's atmosphere produce uneven refraction of starlight

Synonym av scintillation:

noun light, visible light, visible radiation
noun twinkle, sparkling, change, alteration, modification
noun brilliance, genius
noun glitter, glister, glisten, sparkle, brightness
noun fluctuation, wavering

Siste orddelinger av dette språket