Orddeling av scission

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scission? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scis-sion

Definisjon av scission:

1.
The act of dividing by cutting or splitting

Synonym av scission:

noun cut, cutting

Siste orddelinger av dette språket