Orddeling av scissoring

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scissoring? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

scis-sor-ing

Siste orddelinger av dette språket