Orddeling av scleroses

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scleroses? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

scle-ros-es

Definisjon av scleroses:

1.
Any pathological hardening or thickening of tissue

Siste orddelinger av dette språket