Orddeling av sclerosis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sclerosis? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

scle-ro-sis

Definisjon av sclerosis:

1.
Any pathological hardening or thickening of tissue

Synonym av sclerosis:

noun induration, pathology

Siste orddelinger av dette språket