Orddeling av sclerotic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sclerotic? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

scle-rot-ic

Definisjon av sclerotic:

1.
Relating to or having sclerosis
Hardened A sclerotic patient
2.
Of or relating to the sclera of the eyeball
Sclerotic tissue

Synonym av sclerotic:

adj sclerosed, pathology
adj albuginea

Siste orddelinger av dette språket