Orddeling av scoot

Prøver du å orddele scoot? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

scoot

Definisjon av scoot:

1.
Run or move very quickly or hastily
She dashed into the yard

Synonym av scoot:

verb dart, dash, scud, flash, shoot, rush, hotfoot, hasten, hie, speed, race, pelt along, rush along, cannonball along, bucket along, belt along

Siste orddelinger av dette språket