Orddeling av scoreless

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scoreless? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

score-less

Definisjon av scoreless:

1.
Having no points scores
A scoreless inning

Synonym av scoreless:

adj goalless, hitless, unsuccessful

Siste orddelinger av dette språket