Orddeling av scorer

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scorer? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scor-er

Definisjon av scorer:

1.
A player who makes a score in a game or contest
2.
A logger who marks trees to be felled
3.
An official who records the score during the progress of a game

Synonym av scorer:

noun player, participant
noun logger
noun scorekeeper, official

Siste orddelinger av dette språket