Orddeling av scorpion

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scorpion? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

scor-pi-on

Definisjon av scorpion:

1.
(astrology) a person who is born while the sun is in Scorpio
2.
The eighth sign of the zodiac
The sun is in this sign from about October 23 to November 21
3.
Arachnid of warm dry regions having a long segmented tail ending in a venomous stinger

Synonym av scorpion:

noun Scorpio, Scorpion, person, individual, someone, somebody, mortal, human, soul
noun Scorpio, Scorpio the Scorpion, Scorpion, sign of the zodiac, star sign, sign, mansion, house, planetary house
noun arachnid, arachnoid

Siste orddelinger av dette språket