Orddeling av scrapbook

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scrapbook? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scrap-book

Definisjon av scrapbook:

1.
An album into which clippings or notes or pictures can be pasted

Synonym av scrapbook:

noun album

Siste orddelinger av dette språket