Orddeling av scrawl

Prøver du å orddele scrawl? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

scrawl

Definisjon av scrawl:

1.
Poor handwriting
2.
Write carelessly

Synonym av scrawl:

noun scribble, scratch, cacography, handwriting, hand, script
verb scribble, write

Siste orddelinger av dette språket