Orddeling av screener

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet screener? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

screen-er

Definisjon av screener:

1.
A guard at an airport who checks passengers or their luggage at a security checkpoint

Synonym av screener:

noun guard

Siste orddelinger av dette språket