Orddeling av scribble

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scribble? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scrib-ble

Definisjon av scribble:

1.
Poor handwriting
2.
An aimless drawing
3.
Write down quickly without much attention to detail
4.
Write carelessly

Synonym av scribble:

noun scratch, scrawl, cacography, handwriting, hand, script
noun scrabble, doodle, drawing
verb scrabble, write
verb scrawl, write

Siste orddelinger av dette språket