Orddeling av scriber

Prøver du å orddele scriber? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

scriber

Definisjon av scriber:

1.
A sharp-pointed awl for marking wood or metal to be cut

Synonym av scriber:

noun scribe, scratch awl, awl

Siste orddelinger av dette språket