Orddeling av script

Prøver du å orddele script? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

script

Definisjon av script:

1.
A written version of a play or other dramatic composition
Used in preparing for a performance
2.
Something written by hand
She recognized his handwriting His hand was illegible
3.
A particular orthography or writing system
4.
Write a script for
The playwright scripted the movie

Synonym av script:

noun book, playscript, dramatic composition, dramatic work
noun handwriting, hand, writing
noun orthography, writing system
verb write, compose, pen, indite

Siste orddelinger av dette språket