Orddeling av scripting

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scripting? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

script-ing

Siste orddelinger av dette språket