Orddeling av scriptoria

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scriptoria? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

scrip-to-ria

Siste orddelinger av dette språket