Orddeling av scriptorium

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scriptorium? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

scrip-to-ri-um

Siste orddelinger av dette språket