Orddeling av scrota

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scrota? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scro-ta

Definisjon av scrota:

1.
The external pouch that contains the testes

Siste orddelinger av dette språket