Orddeling av scrotal

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scrotal? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scro-tal

Definisjon av scrotal:

1.
Relating to or having or lying within a scrotum
Scrotal mammals Scrotal testes

Synonym av scrotal:

adj pouch, pocket

Siste orddelinger av dette språket