Orddeling av scrubbier

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scrubbier? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scrub-bier

Definisjon av scrubbier:

1.
Sparsely covered with stunted trees or vegetation and underbrush
Open scrubby woods
2.
Inferior in size or quality
Scrawny cattle Scrubby cut-over pine Old stunted thorn trees

Siste orddelinger av dette språket