Orddeling av scrupulous

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scrupulous? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scrupu-lous

Definisjon av scrupulous:

1.
Having scruples
Arising from a sense of right and wrong Principled Less scrupulous producers sent bundles that were deceptive in appearance
2.
Characterized by extreme care and great effort
Conscientious application to the work at hand Painstaking research Scrupulous attention to details

Synonym av scrupulous:

adj scrupulous, religious, principled
adj conscientious, painstaking, careful

Siste orddelinger av dette språket