Orddeling av scrutiny

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scrutiny? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scruti-ny

Definisjon av scrutiny:

1.
The act of examining something closely (as for mistakes)
2.
A prolonged intense look

Synonym av scrutiny:

noun examination, investigation, investigating
noun look, looking, looking at

Siste orddelinger av dette språket