Orddeling av scuba

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet scuba? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

scu-ba

Definisjon av scuba:

1.
A device (trade name Aqua-Lung) that lets divers breathe under water
Scuba is an acronym for self-contained underwater breathing apparatus

Synonym av scuba:

noun aqualung, Aqua-Lung, breathing device, breathing apparatus, breathing machine, ventilator

Siste orddelinger av dette språket