Orddeling av scud

Prøver du å orddele scud? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

scud

Definisjon av scud:

1.
The act of moving along swiftly (as before a gale)
2.
Run or move very quickly or hastily
She dashed into the yard
3.
Run before a gale

Synonym av scud:

noun scudding, speed, speeding, hurrying
verb dart, dash, scoot, flash, shoot, rush, hotfoot, hasten, hie, speed, race, pelt along, rush along, cannonball along, bucket along, belt along
verb rack, sail

Siste orddelinger av dette språket