Orddeling av sculptor

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet sculptor? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

sculp-tor

Definisjon av sculptor:

1.
An artist who creates sculptures
2.
A faint constellation in the southern hemisphere near Phoenix and Cetus

Synonym av sculptor:

noun sculpturer, carver, statue maker, artist, creative person
noun Sculptor, constellation

Siste orddelinger av dette språket